Selvnivellerende gulvspartelmasse – Egulve
Alfix Planemix10-Aflix-Egulve
Aflix

Alfix Planemix10

Normalpris 275,00 kr 0,00 kr Stykpris pr.
Inklusive moms. Levering beregnes ved betaling.


Produkt
Gråt hurtighærdende, aluminatcementbaseret og kunststofforstærket pulver.
Kan udlægges manuelt eller med pumpe.
Forbrug
Ca. 1,4 kg/m2
pr. mm lagtykkelse.

Emballage
20 kg plastlaminerede papirposer.
Underlag

Undergulve af beton med max. fugtighed på 95% RF og
sammenhængsstyrken skal være mindst 1 N/mm2

Forbehandling
Underlaget skal være bæredygtigt og rengjort for støv, fedt og overfladeslam. Afrensning af fedt og
sæberester foretages med Alfix Grundrens. Overfladeslam afslibes og underlaget støvsuges.
Glatte overflader matteres.
Alle underlag primes med Alfix PlaneMixPrimer. Rumtemperaturen bør ikke være lavere end +10°C.
Primeren skal være tør inden videre behandling.
Spartling bør udføres senest 24 timer efter påføring af PlaneMixPrimer.
Anvend selvklæbende skumlister som begrænsning ved døre, gulvafløb mv.
Spartelmassen må ikke få vedhæftning til vægge. Ved lagtykkelser større end ca. 5 mm monteres
selvklæbende kantbånd.
Hvis afretning udføres i flere lag, skal der primes før hvert nyt lag.

Brugsanvisning
Opblanding foretages med 5 - 5,5 liter rent, koldt vand pr. 20 kg pose.
Hæld vandet i en ren beholder, og drys pulveret i under kraftig omrøring til en klumpfri masse.
Anvend eventuelt blandekar med mixer til oprøring af flere poser ad gangen.
Blandetiden er ca. 2 minutter med boremaskine og blandekrog.
Alfix PlaneMix 10 hældes eller pumpes ud på undergulvet og fordeles med en glat eller tandet spartel.
Min. lagtykkelse på betonunderlag: 1 mm.
Min. lagtykkelse ved belastning med kontorstol: 2 mm.
Min. lagtykkelse på træunderlag: 10 mm

Bemærk!
Der må ikke tilsættes yderligere vand til spartelmasse, som er begyndt at afbinde/hærde.
Overdosering af vand vil medføre reduceret styrke og give slamdannelse.
Spartellag beskyttes mod træk, sol- og varmepåvirkning.

Belægning
Før belægning skal den relative fugtighed kendes og være afstemt til den aktuelle belægningstype. Udtørring afhænger af bl.a. temperatur, fugtighed og ventilation samt af den underliggende konstruktion.

Fliselægning: 12 timer ved +20°C for spartellag op til 10 mm lagtykkelse.
Vandtætning og fliselægning: 24 timer ved +20°C.
Tætte belægninger: Retningsgivende tørretid ca. 24 timer for 10 mm spartellag for opnåelse af 85% RF.