Hurtig betaling - brug MobilePay
Hurtig levering - Normalt 3-5 arbejdsdage
Kompetent rådgivning - Ring på 40 20 82 29

Undergulve

Typer af undergulve

Undergulve kan opbygges på flere måder

1. Som undergulv af plademateriale eller brædder/blændgulve
2. Som støbt undergulv

  Isoleringsmaterialer og mellemlag som fx korkparkolag og gulvpap, regnes ikke som undergulv, da de ikke udgør en flade, der kan bruges som arbejdsgulv. Strøkonstruktioner regnes heller ikke som underlag/undergulv, men som en del af den bærende konstruktion.

  Lægning af undergulve

  Udførelse af undergulvet bør indgå i gulventreprenørens entreprise, sådan at ansvaret for udførelsen og konstruktionens udseende og brugsegenskaber er placeret det samme sted.

  Undergulvet danner grundlag for det færdige gulvs brugsegenskaber, fx hvad angår:

  • Styrke – afhænger af brug, men er som udgangspunkt den samme som det bærende underlag.
  • Planhed – krav til afretning.
  • Fugt – konstruktiv opbygning, fugtspærring.
  • Lyd og gang – eftergivelighed af mellemlagets konstruktive udformning.
  • Levetid – materialevalg, design, brug.

  Vigtige egenskaber for undergulve

  Afstem undergulvets egenskaber i forhold til den valgte gulvbelægning og de bygningsfysiske krav, der stilles til hele gulvkonstruktionen. De nødvendige egenskaber er ikke de samme for alle gulvunderlag.

  Nogle af de egenskaber for gulvunderlag, som især er vigtige:

  • Bæreevne
   Gulvunderlaget skal være i stand til at overføre de belastninger, du forventer ved fremtidige brug, uden at der opstår uønskede deformationer eller skader. Ved trægulve kan undergulvets overflade blive udsat for store trækspændinger pga. træets fugtafhængige bevægelser.

  • Styrke og stivhed/elasticitet
   Underlaget skal kunne modstå statiske og dynamiske belastninger, fx fra nyttelast, møbler, personer og rullende færdsel, som er normale ved den påtænkte brug. Lidt eftergivelighed (elasticitet) kan være behageligt, men der må ikke ske for store deformationer på grund af almindelig last under brug.

  • Planhed
   Underlaget skal være så plant, at gulvet også får den ønskede planhed. For tynde gulvbelægninger og ikke-bærende trægulve betyder det, at underlaget skal have samme planhed, som du ønsker af det færdige gulv.

  • Højdeudjævnende
   Gulvunderlaget skal være i stand til at optage mindre højdeforskelle i den underliggende bærende konstruktion.

  • Fugtspærrende virkning
   For at mindske risikoen for skader på grund af fugttransport nedefra, fx fra byggefugt, kan det være nødvendigt at forsyne gulvunderlaget med en fugtspærre.

  • Stabilitet over for fugt
   Gulvet må ikke få skadelige deformationer pga. fugtpåvirkninger, der skyldes normal brug.

  • Lydtekniske egenskaber
   Underlaget skal have lydtekniske egenskaber, der kan reducere transmission af luftlyd, trinlyd og trommelyd.

  • Varmebestandighed
   Gulvmaterialer, der skal bruges sammen med gulvvarme, skal kunne tåle de temperaturer, der vil være i konstruktionen.

  • Varmeisolerende virkning
   Gulvunderlaget skal medvirke til varmeisoleringen af dækkonstruktionen.

  • Levetid
   Gulvunderlaget skal så vidt muligt beholde sine egenskaber i en længere årrække, hvor det bliver udsat for normale nedbrydningsfaktorer, fx fugt eller fysiske spændinger fra brugen.